فن های سانتریفیوژ خط تولید گندله سازی کیمیاصنعت

فن های سانتریفیوژ خط تولید گندله سازی کیمیاصنعت

ساخت فن های سانتریفیوژ

ساخت و ارسال فن های سانتریفیوژ ۲۵۰ و ۳۱۵ کیلووات

 

جهت خط تولید گندله سازی – به سفارش شرکت کیمیاصنعت

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹