فن تونل کمپوست و فن بونکر به سفارش شرکت کمپوست سازی طاهرخانی

فن تونل کمپوست و فن بونکر به سفارش شرکت کمپوست سازی طاهرخانی

ساخت و ارسال فن تونل کمپوست و فن بونکر به ظرفیت های ۱۸۰۰۰ و ۱۸۰۰ مترمکعب بر ساعت

به سفارش شرکت کمپوست سازی طاهرخانی

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹