فن سانتریفیوژ طرح کریستین هلند – پارس اسپان

فن سانتریفیوژ طرح کریستین هلند – پارس اسپان

ساخت و ارسال ۶ دستگاه فن سانتریفیوژ بکوارد پروانه استیل ۳۰۴ طرح کریستین هلند christiaen و
۱۰ دستگاه دمپر طرح دالسم هلند با قابلیت نصب کنترل سیستم
به سفارش شرکت پارس اسپان – آقای سعید رنجبر

ساخت اصفهان هواساز

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹