فن سانتریفیوژ مکنده خط تولید نخ پلی استرpoy

فن سانتریفیوژ مکنده خط تولید نخ پلی استرPOY

  ساخت و ارسال فن سانتریفیوژ مکنده خط تولید نخ پلی استر POY

به سفارش شرکت پویا تجارت

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹