فن سانتریفیوژ جهت اسپری درایر شیرخشک

فن سانتریفیوژ جهت اسپری درایر شیرخشک

ساخت و ارسال فن سانتریفیوژ به ظرفیت هوادهی ۲۲۰۰۰ مترمکعب برساعت،

 

 فشار ۳۰۰۰ پاسکال جهت اسپری درایر شیرخشک

 

به سفارش کارخانۀ تولید شیرخشک در یزد

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹