فن سانتریفیوژ استیل به سفارش شرکت ذوب آهن آسیا

فن سانتریفیوژ استیل به سفارش شرکت ذوب آهن آسیا

ساخت و ارسال فن سانتریفیوژ استیل ۱۱ کیلووات به سفارش شرکت ذوب آهن آسیا

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹