فن سانتریفیوژ بونکر با پروانه استیل به سفارش قارچ بیشه

فن سانتریفیوژ بونکر با پروانه استیل به سفارش قارچ بیشه

ساخت و ارسال فن سانتریفیوژ بونکر ۱۸.۵ کیلووات با پروانه استیل به سفارش قارچ بیشه

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹