فن سانتریفیوژ بکوارد – شرکت چدن سازان سپاهان

فن سانتریفیوژ بکوارد – شرکت چدن سازان سپاهان

ساخت و ارسال یک دستگاه فن سانتریفیوژ بکوارد با هوادهی m3/hr ١٨٠٠٠٠ و تحمل دمای ١٢٠٠ درجه سانتیگراد به سفارش شرکت چدن سازان سپاهان

 ساخت اصفهان هواساز

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹