ساخت هواساز طرح دالسم برای سالن های قارچ کردستان

ساخت هواساز طرح دالسم برای سالن های قارچ کردستان

ساخت و ارسال چهار دستگاه هواساز طرح دالسم هلند ویژه سالن های قارچ در کردستان

ساخت اصفهان هواساز ( اسپادان هواساز آویژه )

 

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹