ساخت هواساز ایرواشر به سفارش شرکت تولید آرد تهران

ساخت هواساز ایرواشر به سفارش شرکت تولید آرد تهران

  ساخت و ارسال هواساز ایرواشر به ظرفیت ۲۰۰۰۰ مترمکعب بر ساعت

جهت تامین سرمایش و رطوبت  برای جلوگیری از کاهش وزن گندم

به سفارش شرکت تولید آرد در تهران

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹