ساخت فن های سانتریفیوژ غبارگیر تک سلولی

ساخت فن های سانتریفیوژ غبارگیر تک سلولی

ساخت و ارسال فن های سانتریفیوژ غبارگیر تک سلولی با افت فشار ۱۵۰۰۰ پاسکال

به سفارش خط ریخته گری صنایع فولاد

ساخت و ارسال فن های سانتریفیوژ غبارگیر تک سلولی با افت فشار ۱۵۰۰۰ پاسکال

به سفارش خط ریخته گری صنایع فولاد

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹