اکونوپک جهت تامین سرمایش گرمایش کارخانۀ ظروف چینی

اکونوپک جهت تامین سرمایش گرمایش کارخانۀ ظروف چینی

ساخت اکونوپک جهت تامین سرمایش گرمایش خط تولید کارخانۀ ظروف چینی

ساخت و ارسال هواساز ایرواشر اکونوپک به ظرفیت ۳۰۰۰۰cfm

جهت تامین سرمایش گرمایش خط تولید کارخانۀ تولیدکننده ظروف چینی

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹