دستگاه هواساز جهت سرمایش و گرمایش سالن تولید آب میوه در کرج

دستگاه هواساز جهت سرمایش و گرمایش سالن تولید آب میوه در کرج

ساخت و ارسال ٢ دستگاه هواساز به ظرفیت cfm  ۳۰۰۰۰ جهت سرمایش و گرمایش سالن تولید آب میوه در کرج به سفارش شرکت نگین شهد شهران کرج (آبمیوه مجتبی)

ساخت اصفهان هواساز ( اسپادان هواساز آویژه )

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹