جت فن های کاستی سقفی شهرداری اصفهان

جت فن های کاستی سقفی   

ساخت و ارسال جت فن های کاستی سقفی جهت انتقال گاز مونواکسید کربن به فضای بیرون پارکینگ طبقاتی

و فن های آکسیال جهت تامین هوای تازه به پارکینگ طبقاتی به سفارش شهرداری اصفهان

از پیج اینستاگرام این مجموعه دیدن فرمائید…

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹