هواساز باکسی با کویل شش ردیفه سرمایی گرمایی

هواساز باکسی با کویل شش ردیفه سرمایی گرمایی

ساخت و ارسال  ۱۴دستگاه هواساز باکسی مخصوص سالن های پرورش قارچ مدل B110

مجهز به کویل شش ردیفه سرمایی گرمایی مشترک

به سفارش اقای بیات – تهران

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹