ساخت فن های سانتریفیوژ غبارگیر تولید شیرخشک

ساخت فن های سانتریفیوژ غبارگیر تولید شیرخشک

ساخت و ارسال فن های سانتریفیوژ غبارگیر تولید شیر خشک و مکمل های لبنی

به ظرفیت های ۹۰ و ۱۱ کیلووات – به سفارش شرکت خضرا

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹